ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Фізична особа-виконавець ФОП Маренчук, що діє на підставі Виписки з ЄДР ЮО ФОП ГФ 3322210055 (далі – «Виконавець»), керуючись ст. 633. Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі – «Користувач(і)») укласти Договір публічної оферти (далі – «Договір»), з метою пошуку та/або придбання квитків на сайті likebus.ua (далі – «Сайт»).

Користувач (Покупець) може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах повноважень, наданих третьою стороною.

Квиток (у тому числі і електронний квиток) – проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі Виконавця, надсилається на електронну адресу, вказану при замовленні або іншим чином видається Користувачу.

Номер квитка є номером договору публічної оферти і номером договору пасажирського перевезення.

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

1.1. Предметом цієї Оферти є надання Виконавцем Користувачам послуг з бронювання, оформлення і продажу квитків на рейси та додаткові послуги (місця для багажа), що розташовані на сайті likebus.ua, у відповідності до дати, часу та напрямку, обраного Користувачем.

1.2. Виконавець не є агрегатом і реалізує квитки на рейси перевізників, які входять в групу перевізників компанії LikeBus.

1.3. Продаж Квитків Покупцю, в тому числі Електронних квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Користувач має право:

2.1.1. Отримати послуги за Договором;

2.1.2. Скористатись Квитком, у відповідності до обраної дати, часу, місця відправлення та обраного Перевізника;

2.1.3. Повернути Квиток на умовах, визначених Виконавцем;

2.1.4. Вимагати компенсації завданих збитків, згідно умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу Виконавця;

2.1.5. У випадку завдання моральної шкоди Користувачу, діями або бездіяльністю Виконавця, сума відшкодування, при її доведенні та обґрунтуванні не може перевищувати суму більшу чим вартість Квитка.

2.2. Користувач зобов’язаний:

2.2.1. Здійснити попередню оплату Квитка, у розмірі 100% вартості, що вказана на сайті;

2.2.2. Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття одразу після придбання Квитка;

2.2.3. Завчасно прибути до місця відправлення;

2.2.4. Повідомити Виконавця про неможливість використання Квитка з тієї чи іншої причини;

2.2.5. Ознайомитись з умовами повернення Квитка та правилами перевезення багажу;

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Діяти від імені Перевізника в межах повноважень, визначених договірними відносинами;

2.3.2. Встановити та отримати додаткову винагороду з Користувача, за додатково надані сервіси та/або послуги;

2.3.3. Записувати телефонні розмови з Користувачем та/або Пасажиром, у випадку звернення до сервісного центру та/або у випадку обслуговування Користувача/Пасажира, та/або необхідності повідомити Користувача/Пасажира, та/або отримати додаткові відомості щодо будь-якого Квитка, купівлю якого здійснено за допомогою Сайту.

2.4. Виконавець зобов’язаний:

2.4.1. Надіслати Користувачу Квиток відповідно до форми, встановленої і прийнятої Перевізником;

2.4.2. Повідомити Користувача про зміни в умовах надання послуг;

2.4.3. Повідомити Користувача про зміну або скасування рейсу;

2.4.4. Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному Перевізнику;

2.4.5. Своєчасно повідомити Користувача про розгляд звернення, а у випадку надсилання звернення Перевізнику про результати його розгляду (у випадку надходження такої відповіді на адресу Виконавеця);

2.4.6. Надання відповіді на звернення здійснюється способом, аналогічним до його надходження. Надсилання відповіді третій стороні (у тому числі і за проханням Користувача) здійснюватися не буде.

3. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

3.1. Кошти, отримані від Користувача, в рахунок придбання Квитка, належать Виконавецю, в тому числі від Сервісного збору (у випадку, якщо такий входив до вартості Квитка).

3.2. Користувач має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Виконавцем, інформація про які знаходиться на Сайті.

3.3. Користувач одноосібно відповідальний за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до ціни Квитка або додаткових послуг, емітентом кредитної або дебетної картки.

3.4. Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює.

4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

4.1. В якості ідентифікатора Користувача використовується e-mail адреса та/або номер телефону, що вказується при придбанні Квитка.

4.2. Звернення з номера телефона/e-mail адреси, залишеної при придбанні Квитка, дозволяє Виконавцю ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню як до Договору загалом, так і до конкретно придбаного Квитка.

4.3. Звернення Користувача з іншого номера телефона та/або e-mail адреси, наданого при придбанні Квитка, дає право Виконавцю вимагати від Користувача додатково ідентифікувати себе, як належну сторону Договору.

4.4. У випадку неможливості ідентифікувати Користувача, як сторону Договору, Виконавець залишає за собою право відмовити у розгляді звернення.

4.5. Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефона та/або e-mail адреси покладається на Користувача.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКА

5.1. Примусове повернення коштів за Квиток:

5.1.1. У випадку повідомлення Перевізником про скасування рейсу, з тієї чи іншої причини, Likebus здійснює повернення Коштів, отриманих в якості оплати Квитка, шляхом, яким вони надійшли у розмірі 100 % вартості Квитка, або, за наявності, пропонує інший Квиток на рейс того самого або іншого Перевізника.

5.2. Добровільне повернення:

5.2.1. У разі оформлення повернення Квитка за власної ініціативи Користувача, Агент повертає кошти Користувачу без повернення суми Сервісного збору. При поверненні квитка знімається наступний збір:

- понад 72 годин до від'їзду – 10% від вартості квитка;
- понад 24 години, але менше ніж 72 годин до від'їзду – 30% від вартості квитка;
- менше ніж 24 години, але більше ніж 12 годин до від'їзду – 50% від вартості квитка;
- менше ніж за 12 годин до від'їзду – 100 % вартості квитка.

5.2.2. Кошти або частина Коштів, за умови вирахування обов’язкових утримань, при поверненні Квитка безпосередньо через Сайт, перераховуються Користувачу протягом 14 днів з моменту прийняття рішення про повернення коштів за Квиток.

5.3. Процедура повернення квитка:

5.3.1. Подача заявки на повернення коштів за квиток здійснюється в телефонному режимі за номерами, зазначеними у квитку. Повернення проводиться протягом 14 робочих днів.

6. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Для здійснення оформлення та придбання Квитка на Сайті необхідно надати певну інформацію, а саме: Ім’я і Прізвище пасажира, дату народження, діючу е-mail адресу та номер телефону.

6.2. Також при покупці необхідно вказати платіжну інформацію, пов'язану з банківськими картками, тобто їх номери і терміни дії. Вводити дану інформацію необхідно при кожній купівлі на захищеному сервісі обраної платіжної системи.

7. ГАРАНТІЇ СТОРІН

7.1. Здійснюючи покупку через Сайт, Користувач підтверджує свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.

7.2. Агент зобов’язується не використовувати персональні дані Користувача для розсилки матеріалів, що не мають відношення до Послуг, які надаються Виконавецю, не передавати персональні дані третім особам та не використовувати їх з іншою метою.

7.3. Користувач погоджуєтеся сплатити ціну Квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебітними картками, або іншим дозволеним методом оплати.

7.4. Користувач погоджується сплатити всі визначені Виконавцем кошти у разі, якщо платіж не здійснено, повернуто або відхилено банком Корисувача.

7.5. Виконавець, здійснюючи продаж Квитка за допомогою Сайту, підтверджує наявне у нього право на продаж даного Квитка, у відповідності до умов і обов’язків, визначених Перевізником.

7.6. Виконавець зберігає за собою право на свій розсуд блокувати кредитні та дебетні картки за підозрілу активність.

8. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1. Користувач підтверджує згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційну інформацію.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані внаслідок несанкціонованого використання конфіденційної інформації, залишеної Користувачем.

8.3. Вся особиста інформація, отримана Виконавцем в результаті здійснення замовлень через Сайт, зберігається згідно з чинним законодавством про конфіденційність.

8.4. Виконавець залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення, здійсненні Користувачем, на умовах дотримання Конфіденційності.

9. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Користувач надає згоду та підтверджує, що дані, вказані ним при придбанні Квитка правдиві, і Користувач має право вказати їх при купівлі Квитка та залишити для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:

- передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
- додаткового інформування Користувача про статус виконання рейсу, зміни в його умовах; подальшої обробки замовлень Користувача;
- отримання сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок, що проводяться Виконавцем.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІ

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки.

10.2. Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил обраного Перевізника та Договору.

УВАГА! Цей Договір регулює виключно умови придбання обраного Користувачем Квитка, який в свою чергу є свідченням укладення договору Перевезення.

11. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН

11.1. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки; а також за незручності пов'язані з виконанням перевезення (у тому числі, але не обмежуючись, затримки рейсів, скасування рейсів, пропущені стикування рейсів) або інші можливі проблеми, що мали місце у зв'язку з Вашим відвідуванням або використанням Сайту.

11.2. Виконавець не несе відповідальності за втрати і збитки, понесені Користувачем в процесі поїздок в різні точки світу.

11.3. Користувач погоджується з тим, що отримує доступ до товарів і послуг, і інформації про автобусні перевезення, доступні на Сайті під свою відповідальність.

11.4. Виконавець не несе відповідальності за збитки та/або втрату квитка на той чи інший вид транспорту, за збитки, отримані Користувачем в результаті запізнення автобусу до пункту, де Користувач мав здійснити пересадку, у тому числі придбаним одним замовленням через Сайт.

12. ПРЕТЕНЗІЇ І ПІДСУДНІСТЬ

12.1. Претензійний порядок розгляду звернень не є обов’язковим.

12.2. При порушення умов Договору однією із Сторін, протилежна Сторона має право звернутись до суду. Місцезнаходження суду обирається у відповідності до чинного законодавства України.

12.3. Усі питання щодо відносин між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

УВАГА! При порушення умов Договору перевезення, умови якого (дата, час відправлення/прибуття, місце посадки/висадки) наведені у Квитку, несе Перевізник, що фактично виконував рейс.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Номер Договору відповідає номеру придбаного Користувачем Квитка. Датою укладення Договору є дата здійснення платежу, в рахунок обраного Квитка.

14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

14.1. Реквізити Виконавця:

ФОП Маренчук
Код одержувача: 3322210055
Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»
Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA633052990000026006044911709
Тел. цілодобової диспетчерської служби:
+38048-743-82-82
+38050-082-82-82
+38097-343-82-82
E-mail: likebus.callcenter@gmail.com

14.2. Реквізити Пасажира: свої реквізити Замовник вносить за допомогою Інтернет-ресурсу https://likebus.ua/ в реєстраційну електронну форму на етапі формування електронного квитка.

Зв'язатися по телефону
Замовлення квитків +38 (098) 343-82-82
Служба підтримки +38 (050) 082-82-82